Перейти до основного вмісту

Провідний постачальник рішень по GDPR

Ми допомагаємо нашим клієнтам приймати правильні рішення

Наші послуги

Надання консультації щодо застосування вимог GDPR у вашому кейсі 

services icon
 • Надання загальної консультації щодо вимог GDPR та законодавства про захист персональних даних в країні реєстрації вашої компанії;
 • Визначення основних організаційних та технічних заходів, які потрібно впроваджувати компаніям вашого відповідного сектору бізнесу;
 • Організація та проведення заходів, спрямованих на підвищення обізнаності персоналу компанії в питаннях захисту даних.
Більше

Проведення інвентаризації та підготовка компанії до вимог GDPR

services icon
 • Детальний аналіз діяльності компанії з визначенням алгоритмів обробки персональних даних в середині компанії;
 • Визначення основних потоків руху даних (Data Mapping);
 • Визначення основних недоліків в системі захисту даних (GAP assessment);
 • Надання висновків з чітким планом дій.
Більше

Розробка комплекту документів у відповідності з вимогами GDPR

services icon
 • Розробка Privacy Policy та Cookies Policy для веб-сайту вашої компанії;
 • Розробка внутрішніх процедурних документів в рамках діяльності компанії;
 • Розробка внутрішніх політик, реєстрів, таблиць, необхідних для належного обліку обробки даних;
 • Зразки заповнення розроблених документів.
Більше

Розробка Privacy Policy або Cookie Policy для вашого веб-сайту в рамках вимог GDPR

services icon
 • Аналіз існуючої Privacy Policy або Cookie Policy на відповідність вимогам GDPR;
 • Доповнення існуючого документу у відповідності з вимогами GDPR;
 • Розробка нового максимально гнучкого документу;
 • Поради щодо технічного забезпечення виконання розроблених документів.
Більше

Подальший юридичний супровід компанії по питанням GDPR

services icon
 • Вчасне та оперативне доопрацювання документів у відповідності із змінами в законодавстві ЄС;
 • Допомога в практичній реалізації заходів, спрямованих на реалізацію вимог GDPR;
 • Консультування, а також навчання персоналу компанії з питань GDPR та змін до нього;
 • Практичні поради у випадку виникнення запитів від суб’єктів даних.
Більше

Допомога в проведенні Data Protection Impact Assessment DPIA

services icon
 • Допомога в організації проведення DPIA;
 • Практичні заходи із визначення ступеню виявлених ризиків в контексті GDPR;
 • Сприяння в розробці системи організаційних заходів для мінімізації ризиків для компанії;
 • Допомога при комунікації з контролюючими органами, при необхідності.
Більше