Проведення аудиту вашої компанії на предмет визначення невідповідностей вимогам GDPR

«ДЕТАЛЬНА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ (АУДИТ)»

Послуга передбачає проведення детального аудиту персональних даних, якими володіє та якими розпоряджається ваша компанія, з їхнім поділом на категорії, за ступенем ризиковості обробки, а також визначення алгоритмів переміщення персональних даних в рамках компанії (Data Mapping).

Разом з цим, експерти BSO Privacy Group проводять аналіз та оцінку існуючої системи заходів спрямованих на безпечну обробку персональних даних компанії, в контексті вимог GDPR, або прогнозують її майбутню структуру (GAP Assessment).

ЩО ВИ ОТРИМУЄТЕ

В результаті проведеного Data Mapping, ви отримаєте чітке розуміння руху персональних даних в рамках компанії, в контексті вимог GDPR. Це надасть можливість визначити, чи підпадає ваша компанія під вимоги GDPR та в якій мірі це відбувається.

Також, в результаті проведеного GAP Assessment, експерти BSO Privacy Group допоможуть вам максимально детально визначити кроки, які компанія має вжити для того, що відповідати вимогам GDPR.

І насамкінець, на підставі проведеного аудиту, ви отримаєте детальну інформацію щодо організаційних та технічних заходів, які компанія повинна вжити для забезпечення GDPR Compliance, а також перелік документів, розробка яких є необхідною, для можливості компанії відповідати вимогам GDPR та інших нормативно-правових актів у сфері захисту персональних даних.

УМОВИ

Обов’язковою умовою надання послуги є підписання нашого стандартного NDA.

Строк надання послуги «Детальна інвентаризація (аудит)» та її вартість залежить від кожного окремого кейсу, враховуючи його складність, а також специфіку ведення бізнесу та об’єму оброблюваних компанією персональних даних.

ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ ТА ДЕТАЛІЗАЦІЇ ВАРТОСТІ ПОСЛУГ