Провідний постачальник рішень по GDPR та супроводженню IT бізнесу

Ми допомагаємо нашим клієнтам приймати правильні рішення

Наші послуги

 • ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ВАШОЇ КОМПАНІЇ НА ПРЕДМЕТ НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ ВИМОГАМ GDPR

  • Визначення основних потоків руху персональних даних (Data Mapping)
  • Визначення основних недоліків в системі захисту персональних даних в рамках компанії, в контексті вимог GDPR (GAP Assessment)
  • Визначення чіткого плану подальших дій для забезпечення GDPR Compliance
 • РОЗРОБКА PRIVACY POLICY ТА/АБО COOKIE POLICY ДЛЯ ВАШОГО ВЕБ-САЙТУ, В КОНТЕКСТІ ВИМОГ GDPR

  • Аналіз наявної Privacy Policy та/або Cookie Policy на відповідність вимогам GDPR
  • Доповнення наявних Privacy Policy та/або Cookie Policy, в контексті вимог GDPR
  • Розробка нових Privacy Policy та/або Cookie Policy
 • ПІДГОТОВКА КОМПЛЕКТУ ВНУТРІШНІХ ДОКУМЕНТІВ, РЕГЛАМЕНТОВАНИХ GDPR

  • Розробка політик, що регламентують обробку персональних даних в рамках компанії
  • Розробка процедур, бланків реєстрів та таблиць, необхідних для належної організації обробки та обліку персональних даних
  • Розробка договорів з партнерами на обробку персональних даних
 • РЕАЛІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ В РАМКАХ КОМПАНІЇ, В КОНТЕКСТІ ВИМОГ GDPR

  • Заповнення Data Processing Records у відповідності з вимогами GDPR
  • Проведення оцінювання ризиків для компанії при обробці персональних даних.
  • Визначення ступеню відповідних ризиків
  • Організація та проведення оцінювання впливу на персональні дані (DPIA),
   у відповідності з вимогами GDPR
  • Проведення навчання персоналу та осіб, залучених до обробки персональних даних
 • НАДАННЯ ПОСЛУГ DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

  • Супроводження компанії сертифікованим DPO
  • Регламентована підтримка DPO в процесі комунікації з контролюючими органами
  • Забезпечення вимог GDPR, в контексті обов’язку призначення DPO
 • ПОДАЛЬШИЙ СУПРОВІД КОМПАНІЇ ПО ПИТАННЯХ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

  • Подальший супровід компанії по питаннях захисту даних сертифікованими
   спеціалістами BSO Privacy Group
  • Оперативне доопрацювання документів у відповідності із змінами в GDPR та іншому законодавстві
  • Навчання та підтримка належного рівня обізнаності персоналу та осіб, залучених до обробки персональних даних
  • Поради та оперативна допомога в практичних кейса