Розробка NDA (Non-disclosure agreement): документ, який потрібен кожній компанії

25 Лютого 2020

Зазвичай, щоб зберегти конкурентну перевагу, компанії повинні тримати в таємниці свою конфіденційну та комерційну інформацію. В іншому випадку, якщо компанія не потурбується про збереження своєї інформації, всі намагання здійснювати свій бізнес ефективно і на конкурентних умовах будуть зведені нанівець. Найкращим інструментом для забезпечення збереження конфіденційності інформації є NDA (Non-disclosure agreement).    

Що таке NDA

NDA (Non-disclosure agreement) або угода про нерозголошення конфіденційної інформації – це юридичний документ, основною метою якого є визначення прав та обов’язків сторін по відношенню до інформації, яка може передаватися від однієї сторони до іншої, або ж якою сторони можуть взаємно обмінюватися в процесі здійснення бізнесу.

Угода про нерозголошення конфіденційної інформації, в рамках комерційних відносин, може укладатися між двома суб’єктами господарювання, в процесі здійснення ними своєї діяльності, зокрема, з метою збереження в таємниці особливостей комерційних відносин між такими суб’єктами. Разом з тим, NDA, як документ, який регулює режим розкриття та конфіденційної інформації, може бути також застосований і в рамках трудових відносин, коли працівнику може бути передана інформація, або ж працівник може отримати доступ до конфіденційної інформації компанії – роботодавця.

Загалом, non-disclosure agreement може бути використаний як універсальний документ як компаніями, так і фізичними особами в різних сферах життєдіяльності, зокрема і комерційних відносин, з однією загальною ціллю – збереження інформації, яка визначена особою, що нею володіє, конфіденційною. Іншими словами, угода про нерозголошення конфіденційної інформації виступає запобіжником від поширення даних, які не повинні поширюватися.   

Варто мати на увазі, що NDA зазвичай бувають двох видів, а саме, взаємні та односторонні. Різниця полягає в тому, що при взаємній NDA обов’язки по нерозголошенню конфіденційної інформації покладаються на обидві сторони. Відповідно, відповідальність може застосовуватися до кожної із сторін.

Non-disclosure agreement в комерційних відносинах

Кожна компанія, здійснюючи свою діяльність, має певну інформацію, яку б вона не хотіла виносити на загал. Така інформація зазвичай стосується діючих бізнес проектів, які компанія реалізує, а також нових проектів, які вона планує реалізувати в майбутньому, технологій та інновацій, які розробила компанія, інформації про клієнтів та бізнес зв’язки, або ж іншої інформації, що може бути життєво-важливою для ведення бізнесу.  

В рамках комерційних відносин між двома і більше компаніями, NDA може набувати різних форм. Так, наприклад, такі угоди можуть називатися і угодами про конфіденційність (confidential agreements) та використовуватися у вигляді заяв про конфіденційність, або ж викладатися у формі застережень (розділів/пунктів) про конфіденційність, у межах більшого юридичного документу (наприклад комерційний договір тощо).

Наприклад, договір на розробку програмного забезпечення може містити положення про конфіденційність, в якому сторони передбачають наявність заборони щодо розголошення інформації про продукт, який розробляється, а також щодо вартості розроблюваного продукту. Таке положення може бути розроблене як в інтересах замовника, так і в інтересах виконавця, в залежності від того, чиї інтереси більше можуть постраждати в результаті несанкціонованого використання/розкриття даних.

Non-disclosure agreement в трудових відносинах

Кожен роботодавець, завжди намагається уберегти свою конфіденційну інформацію від витоку за межі підприємства, в тому числі через своїх працівників. Саме тому, ще на початку працевлаштування, передбачлива компанія, підписує з кожним із працівників NDA, в якій передбачає обов’язок працівника зберігати всю інформацію, до якої працівник отримає доступ, або ж яка буде йому передана.

Окрім Non-disclosure agreement, компанії-роботодавцю також варто розробити документи, які б забезпечували внутрішній режим використання конфіденційної інформації та комерційної таємниці. Саме в такому випадку, варто сказати про необхідність наявності Confidential Information Policy, з якою повинен ознайомлюватися кожен працівник, та на яку повинно бути посилання в кожній NDA, яка підписується в рамках трудових відносин з компанією. Такий документ допомагає більш чітко окреслити політику компанії щодо збереження своєї інформації та даних. Доповнюючи один одного, non-disclosure agreement та Confidential Information Policy, стануть чудовим інструментом в руках компанії для забезпечення належного рівня конфіденційності в рамках своєї діяльності.     

Особливості, які може передбачати NDA

В процесі розробки non-disclosure agreement потрібно звернути увагу на наступні особливості:

Інформація, яка буде вважатися конфіденційною. В угоді про нерозголошення конфіденційної інформації, сторони можуть передбачити перелік інформації, яка вважається конфіденційною, однак, разом, з тим, сторони завжди матимуть право передбачити і ту інформацію, яка не буде  вважатися конфіденційною, за певних обставин. Мова йде про інформацію, яка є публічно або ж про інформацію, яка стала відомою іншій стороні ще до підписання NDA. Також є ситуації, коли сторони, для уникнення додаткових непорозумінь в процесі здійснення бізнесу, самостійно визначають та затверджують перелік інформації, яка не буде вважатися конфіденційною за будь-яких обставин, з можливістю доповнення такого списку в майбутньому, за умови двостороннього погодження.  

Наприклад. Інформація з Єдиного Державного Реєстру України про бенефіціарів та учасників компанії не може вважатися конфіденційною і може використовуватися іншою стороною для своїх власних цілей, в тому числі і для передачі такої інформації третім особам.

Відповідальність за порушення режиму конфіденційності. Розглядаючи питання відповідальності, потрібно брати до уваги два аспекти: комерційний та трудовий:

  • Відповідальність в рамках комерційних відносин визначається сторонами безпосередньо в NDA та може стосуватися накладення штрафних санкцій та/або відшкодування завданих збитків на винувату сторону. При цьому, компанія, яка постраждала, може розраховувати і на відшкодування непрямих збитків, так як порушення конфіденційної інформації може вплинути на репутацію компанію, що в свою чергу, тягне за собою зниження кількості потенційних клієнтів та партнерів.   

 

  • Відповідальність в рамках трудових відносин завжди буде супроводжуватися дисциплінарною відповідальністю. І хоча комерційних штрафів в рамках трудового договору та NDA передбачатися не може, компанія-роботодавець все ж може змусити працівника, через суд, відшкодувати понесені збитки, які стали результатом порушення режиму конфіденційності. Разом з тим, компанія має право звернутися до правоохоронних органів, у зв’язку з порушенням  її комерційної таємниці. Результатом подібного роду звернення та відповідного провадження, може бути притягнення працівника до кримінальної відповідальності.

Висновок

З метою захисту своєї конфіденційної інформації та комерційної таємниці, ваша компанія зобов’язана розробити документи, що будуть спрямовані на захист ваших даних. Одним із ключових документів, окрім всіх інших, повинна бути NDA. Спеціалісти компанії BSO Privacy Group з радістю допоможуть вам в розробці таких документів в найкоротші строки.