Перейти до основного вмісту

ДОГОВІР НА РОЗРОБКУ ПЗ

Використання професійно складених договорів в сфері ІТ (інформаційних технологій) – це один з найбільш ефективніших інструментів управління бізнесом, а також засіб впливу на своїх партнерів, контрагентів та інших осіб, які так чи інакше взаємодіють з компанією.

Власники компанії, які починають ведення свого бізнесу в ІТ індустрії, зіштовхуються з питанням розробки та застосування договорів вже на самому початку своєї діяльності, і продовжують бути обтяжені такої необхідності протягом всієї діяльності компанії. Найбільш поширеним договором в ІТ сфері є договір на розробку програмного забезпечення.

Договір на розробку програмного забезпечення

Такий договір найчастіше укладається між компаніями, які потребують власного програмного забезпечення для своєї діяльності, або ж компанії, які розроблюють програмне забезпечення на замовлення, при цьому, при необхідності, залучаючи інші підрядні організації або окремих спеціалістів.

Договір на розробку програмного забезпечення - це угода, укладена між компанією та розробником програмного забезпечення, де компанія надає концепцію та вимоги програмного забезпечення, а розробник продовжує створювати програмне забезпечення на основі часових обмежень, визначених компанією.

Методології з розробки програмного забезпечення

Договори на розробку програмного забезпечення можуть розроблятися за основними методологіями Waterfall та Agile.

Waterfall

Модель «Waterfall» розглядається як традиційна стратегія розробки програмного забезпечення, коли проект ділиться на унікальні етапи або події, які необхідно завершувати послідовно. У цьому неітераційному процесі розроблюване програмне забезпечення не буде вважатися готовим до того моменту поки не будуть пройдені всі етапи розробки.

Як випливає з терміну «Waterfall», розробник повинен працювати в рамках одного етапу, перш ніж переходити до наступної фази розробки. В процесі розробки програмного забезпечення за принципом «Waterfall», розробнику заборонено повертатися до попереднього етапу, оскільки вам слід подорожувати діяти в рамках побудованої стратегії та узгодженого плану дій. Отже, єдиний спосіб повернутися до ранніх етапів – це закінчити весь цикл розробки.

Agile

Замість того, щоб використовувати один довгий і послідовний процес для розробки програмного забезпечення, Agile пропонує більш гнучкий, ітеративний підхід, який передбачає більш короткі цикли. З Agile основна увага приділяється розробці на кожному окремому етапі та створенню MVP (Minimum viable product) або мінімально життєздатних продуктів протягом певної тривалості, забезпечуючи вдосконалення з кожною новою ітерацією програмного забезпечення.

І хоча між методологіями зберігаються основні ознаки розробки програмного забезпечення, такі як планування, проектування та кодування, в Agile все відбувається поступово та виважено, а не виконується одразу як у Waterfall. Командна робота, постійне вдосконалення, постійний зворотний зв’язок та здатність адаптуватися до мінливих вимог проекту - все це є критичним у методології Agile.

 

Складові договору на розробку програмного забезпечення

Договір на розробку програмного забезпечення зазвичай містить наступні деталі:

Обов'язки розробника. Усі обов'язки, які повинен виконувати розробник, повинні бути зазначені в договорі, включаючи:

  • Розробку програмного забезпечення відповідно до специфікацій та вимог до програмного забезпечення, наданих компанією, та з урахуванням основних етапів, визначених компанією на різних етапах.
  • Надання відповідей на запитання щодо програмного забезпечення протягом визначених проміжків часу, навіть після його доставки.
  • Визначення періоду технічної підтримки, який повинен надавати розробник.

Прийняття

Сторони повинні погодити період, протягом якого програмне забезпечення повинне бути прийняте. Протягом такого періоду, компанія може оцінити та протестувати програмне забезпечення на повну сумісність із запитуваними технічними характеристиками. Поставка вважається завершеною, коли розробник поставляє програмне забезпечення, яке відповідає всім специфікаціям.

Деталі доставки

У договорі зазначається дата, до якої програмне забезпечення має бути повністю розробленим і відповідати погодженим вимогам, а також порядок внесення виправлень, які повинен вносити розробник у разі невідповідності розроблюваного програмного забезпечення початковим вимогам.

Підтримка та обслуговування

Період підтримки та обслуговування програмного забезпечення, що розроблюється розробником, повинен бути зазначений разом із подробицями щодо оновлення.

Компенсація

У договорі зазначається загальна грошова винагорода, яку компанія сплачує розробнику, включаючи таблицю погодинної вартості послуг, яка зазвичай складається, коли оплата здійснюється на погодинній основі. Крім цього, слід зазначити періоди, протягом яких розробник повинен надсилати періодичні рахунки-фактури, а також деталі щодо початкових та подальших платежів.

Право інтелектуальної власності

Сторони повинні узгодити порядок переходу прав інтелектуальної власності від розробника до компанії. У договорі, зазвичай, зазначається, що компанія наділяється авторськими правами та іншими правами інтелектуальної власності щодо програмного забезпечення, наприклад, торгових марок, якщо такі передбачаються.

Конфіденційність

Однією з найважливіших деталей договору на розробку програмного забезпечення є конфіденційність. Тут розробник зобов'язується не розголошувати жодних деталей будь-якій третій стороні щодо компанії, її діяльності або клієнтів компанії. Розробник також погоджується не створювати копії програмного забезпечення та не поширювати його третім особам.

Гарантії розробника

  • Розробник зобов'язаний гарантувати, що програмне забезпечення не порушує жодної угоди, яку розробник укладає з будь-якою третьою стороною, а також що воно не порушує права інтелектуальної власності будь-якої третьої сторони.
  • Розробник гарантує безперебійне функціонування програмного забезпечення відповідно до специфікацій клієнта та погоджується виправити будь-які несправності у разі їх виникнення протягом зазначеного періоду. Будучи автором інтелектуальної власності, розробник поступається правами на компанію, відповідно до договору.
  • Також може бути додано застереження про те, що розробник не несе відповідальності за будь-які гарантії, не висловлені в договорі.

Передача прав

Слід зазначити, що розробник не може передавати будь-які права за договором про розробку програмного забезпечення будь-якій третій стороні без згоди компанії.

Строк дії та Припинення

В договорі необхідно зазначити строк дії договору окремо від строку розробки програмного забезпечення. Договір може бути розірваний достроково, при цьому, способи здійснення розірвання можуть бути зазначені в договорі. Розірвання може бути як з конкретних причин, зазначених у договорі (наприклад - суттєве порушення умов або невиконання будь-якої частини контракту), так і без причин, за попереднім обов’язковим повідомленням іншої сторони про бажання розірвати договір.

Спеціалісти компанія BSO Privacy Group завжди готові допомогти вам в питаннях розробки якісного договору на розробку програмного забезпечення.